... احمد نوروزی نژاد

... احمد نوروزی نژاد

سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
پایگاه خبری تحلیلی ریز پاد

... احمد نوروزی نژاد

تاریخ و ساعت انتشار: شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ | 19:160 نظركد خبر :

صندلی...

دیوار...

یک مشت کاغذ...

و نگاه تو

که گره می خورد به پلک هایم

روزم را خراب نکن

بگذار با مردمک چشمانم

لمس ات کنم

تا وقتی چشمانم بسته می شود

رویایی ترین قصه ی روزم باشی.....دیدگاه خود را بیان کنید