سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه (محمد منوچهری)

سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه (محمد منوچهری)

یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
پایگاه خبری تحلیلی ریز پاد

سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه (محمد منوچهری)

تاریخ و ساعت انتشار: شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳ | 18:191 نظركد خبر :

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

دلم هواي پيشتر مي كنه

 

 

پيشتريا تو كپــر و كومه ي پيشــــــــي


اوسه اصلن خو نـوي يك دل ريشــــــي


تش و پيش خيــمه ها و چـــاله بــــــي


اوو مشــــك و كيــــــزه و پيــــاله بــــي


دلم تنـــگن سي پئيزاي قشنـــــــــگش


دلم تنگن ســي تنو خاتـــم و سنگـــش


با چــــراغ فنر و چــــراغ تـــــــــــــــــوري


دور هم جمع بيدن اوســــه ايـــــــجوري


يــاد بازي زيـــــر كان مــــت مــــــــــــتو


شو زمســان نه لحـــاف و نــه پـــــــــتو


ظهر توسان هميشه هوا كــه گرم بـي


جوتيامان مث هم نيــلون و چـــــرم بــي


گت و كوچيكش همه يكرنگ بيــــــــــدن


با كلك مخالف و دشمن نيرنگ بيـــــــدن


دگه از مجلس و محفل خبري ني كه ني


تو دلامان خو ترحم ثمري ني كه نــــــي


هر كي كه مطبخش از شـــل و گــــــلن


جي منوچهري و امثال او هم زير گلـن

 

دورشان خر بيد و هم كهره و ميشـــــــي


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


ســي بــــازي هــل تو زمينـــا گـــاله بـــي


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


ســـي پريـــــز و رطــــب و خـــارك رنگــش


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


تش تو منقل بيده سي گرمـــي و قـــوري


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


چنگــــي خــــرما چاسمـــان و او موتــــــو


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


جــاي مـــله دگـــه تو بركــه و بـــرم بــــي


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


مردمي با شرف و عامل فرهنگ بيـــــــدن


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


مهر و محبت گم و گورن اثري ني كه نـــي


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه


تـــــوي اي دور و زمون چكـــش ولـــــــــــن


سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه

 

سي همي چيا دلم هواي پيشتر مي كنه

 

 

محمد منوچهري

 

27/4/86

برگرفته از وبلاگ جم و ریز دیار من (مصطفی مجتبایی)

 


aeiye mohammadi در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ گفته:

خیلی خیلی خیلی زیباست احسنت به این طرز بیان حال پیشتر مان مرحبا مرحبا مرحبا زنده باد محمد منوچهری


دیدگاه خود را بیان کنید