دو بیتی های صافی دره بانی...

دو بیتی های صافی دره بانی...

سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
پایگاه خبری تحلیلی ریز پاد

دو بیتی های صافی دره بانی...

تاریخ و ساعت انتشار: سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳ | 13:133 نظركد خبر :

دوبیتی های صافی دره بانی

 

پیوستــه پـــر از تلاش چون مورم کـن                از دیــدن عیب دیگــران کــورم  کــــن

من هــم بشـــرم گنـــاه  دارم  یــــــارب                در اوج گنـــاه از گنــــاه دورم  کــــــن

                                                                        

                                                                                                  ***

نسیـــم شهـــر خــاص  روح   پـــرورم                ببــر  پیغــام  مـــــن   ســوی    دلبــر

بــگو مــرد از غـم هجــر  تـو  صـافی               بــه  بیمــــار غمــت ای   یــار   بگــذر

 

                                         ***                                       

از دستـــت ای نــــگارا داد  و فـــریـــاد                 بــه ما بسیــار کـــردی جور و بیـــداد

بگیـــرد دامنـــت آهـــم    بــــه   زودی                 چو در شیریـن و خســرو آه و فریـــاد

 

                                         ***                                        

 

چـــو یوســـف در چــه غـــم  مبتـلایـــم                چــو یعقــوب از اســف انــدر نوایــم

عزیـــزم ! کــــاروان مصــر بفـــرســت               کــه برهانـــد از ایــن بنــــد و بلایـــم

 

                                         ***                                    

 

ندانـــم    روزگـــار   سفلــــه   پــــرور               چــه دارد بهــر ما از  کینه  در  ســــر

بـــه هر وقتی دلـــی را میکنـــد خــــون                بریـــزد هــر  زمانی  رنـــگ  دیگــر

 

گردآوری کننده :  عبدالحسن میرزایی

                                                                             


حسن قنبری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ گفته:

باتشکراز آقای میرزایی(لطفا در تایپ مطالب دقت بیشتری صورت بگیره بخصوص در شعر که با یک صامت ومصوت اساس شعر چه از نظر معنا وچه از لحاظ وزن وآهنگ به هم میریزه )

رسولی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ گفته:

تشکر آقای میرزایی عزیز. مطمئنی که رباعی اول از صافی هست؟ لحنش آدم را به شک میندازه.

حسین پروند در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ گفته:

رباعی اول از استاد حسین سلیمی است . در کتاب استاد هم این رباعی وجود داره ...


دیدگاه خود را بیان کنید