سرپرست جدید دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان بوشهر منصوب شد

سرپرست جدید دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان بوشهر منصوب شد

سرپرست جدید دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان بوشهر منصوب شد

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
پایگاه خبری تحلیلی ریز پاد

سرپرست جدید دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان بوشهر منصوب شد

تاریخ:۱۳۹۵/۰۹/۱۷

به گزارش ریز پاد، در آیینی با حضور جانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، مدیر‌کل انتخابات شورای نگهبان و رئیس اداره بازرسی این شورا، خلیل رضایی به‌مدت دو سال به‌عنوان سرپرست جدید دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان بوشهر منصوب شد.

پیش از این حسین حیدری به‌مدت 14 سال این سمت را به‌عهده داشت.

جانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در این آیین گفت: از عملکرد 14 ساله حیدری در این سمت راضی بودیم اما به‌دلیل پایبندی به قانون امکان ادامه همکاری در این سمت برای ما وجود نداشت.

علی میرشمسی اظهار کرد:بر اساس ماده واحده قانونی که مجلس آن را تصویب نموده است بازنشستگان غیر‌ایثارگر نمی‌توانند مسؤولیت داشته باشند، به همین لحاظ شورای نگهبان جهت اثبات پایبندی خود به قانون تصمیم به تغییر در استان بوشهر و برخی از استانهای دیگر گرفته است./فارسدیدگاه خود را بیان کنید