اعتراف مهم هاشمی رفسنجانی درباره ترامپ

اعتراف مهم هاشمی رفسنجانی درباره ترامپ

اعتراف مهم هاشمی رفسنجانی درباره ترامپ

سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
پایگاه خبری تحلیلی ریز پاد

اعتراف مهم هاشمی رفسنجانی درباره ترامپ

تاریخ:۱۳۹۵/۰۹/۰۳

 

بعد از اعلام فهرست وزیران پیشنهادی کابینه ترامپ، مشخص شد که ادامه دشمنی با ایران و مجازات آن وجه مشترک این وزیران در ارتباط با پرونده تهران است.

وبسایت خبری "عیون الخلیج" طی منعکس کردن گفتگوی اخیر هاشمی رفسنجانی با روزنامه "آرمان " گزارش داد: «بعد از اعلام فهرست وزیران پیشنهادی کابینه ترامپ، مشخص شد که ادامه دشمنی با ایران و مجازات آن وجه مشترک این وزیران در ارتباط با پرونده تهران است.»

عیون الخلیج در ادامه گزارش داد: «هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران طی اظهاراتی، ضمن اعتراف مهم درباره ترامپ، از او به خطر بزرگ برای نظام ایران یاد کرد. هاشمی گفته است که ایران اکنون وارد مرحله جدیدی در ارتباط با آمریکا شده است؛ چون نحوه رفتار ترامپ طی سال های گذشته از تندرو بودن او حکایت دارد.»

این وبسایت خبری در ادامه افزود: «این اعتراف هاشمی نشان می دهد که ترجیحا نه تنها برجام، بلکه همه نظام ایران با خطر مواجه شده به گونه ای که به خط پایان خود رسیده است. هاشمی تأکید کرده که ترامپ چهره‌ای خطرناک است و به عبارتي مي‌توان او را خطرناک قلدری دانست كه به اصول پايبند نيست و قواعد و مقررات را به راحتي به زير پا مي‌گذارد.»

بعد از اعلام فهرست وزیران پیشنهادی کابینه ترامپ، مشخص شد که ادامه دشمنی با ایران و مجازات آن وجه مشترک این وزیران در ارتباط با پرونده تهران است.

وبسایت خبری "عیون الخلیج" طی منعکس کردن گفتگوی اخیر هاشمی رفسنجانی با روزنامه "آرمان " گزارش داد: «بعد از اعلام فهرست وزیران پیشنهادی کابینه ترامپ، مشخص شد که ادامه دشمنی با ایران و مجازات آن وجه مشترک این وزیران در ارتباط با پرونده تهران است.»

عیون الخلیج در ادامه گزارش داد: «هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران طی اظهاراتی، ضمن اعتراف مهم درباره ترامپ، از او به خطر بزرگ برای نظام ایران یاد کرد. هاشمی گفته است که ایران اکنون وارد مرحله جدیدی در ارتباط با آمریکا شده است؛ چون نحوه رفتار ترامپ طی سال های گذشته از تندرو بودن او حکایت دارد.»

این وبسایت خبری در ادامه افزود: «این اعتراف هاشمی نشان می دهد که ترجیحا نه تنها برجام، بلکه همه نظام ایران با خطر مواجه شده به گونه ای که به خط پایان خود رسیده است. هاشمی تأکید کرده که ترامپ چهره‌ای خطرناک است و به عبارتي مي‌توان او را خطرناک قلدری دانست كه به اصول پايبند نيست و قواعد و مقررات را به راحتي به زير پا مي‌گذارد.»دیدگاه خود را بیان کنید